• proagriaoulu.fi » BiotalousLeader
 • Biotalous – monipuolinen mahdollisuus

  Biobisnestä luonnosta 21.3.2019 -tilaisuuden materiaalit

  Hanke on päättynyt 31.3.2019. Biobisnestä luonnosta -tapahtuma oli samalla BiotalousLeader hankkeen loppuseminaari - kehysteemana tässä tapahtumassa olivat luonnonkeruutuotteet ja bioenergia. Tilaisuudessa pidettiin Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen päätöspuhe sekä luomukeruutuotannon ohjeistukseen liittyvä puheenvuoro.

  Tilannekatsaus tammikuussa 2019

  Tilannekatsaus huhtikuussa 2018

  Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue haluaa nostaa näkyville biotalouden hyviä yritysesimerkkejä. Onnistumiset voivat liittyä maaseudun vihreän kasvun tuotteisiin tai palveluihin, kuten erikoiskasvien, kylämatkailun ja retkeilyn tuotteistukseen, paikalliseen jalostamiseen tai bioenergiaan.

  Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue välittää tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille sekä järjestää vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia, tekee paikallisia kyselyjä sekä tiedottaa median ja internetin avulla.

  Hanke kokoaa alueen tahoja ideoimaan uusia mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia, mihin biotalouden kehittämisrahoitusta tulisi suunnata.

  Oulun läheisyys mahdollistaa yrityksille vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät ovat myös hyvä mahdollisuus toteuttaa kyläkohtaista yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallia.

  Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue on paikallinen tiedonvälityshanke

  Aikataulu
  Vuodet 2016–31.3.2019

  Kohdealue
  Oulun Seudun Leader: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi

  Hallinnoija
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Rahoittaja
  Oulun Seudun Leader, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

  Lisätietoa

  Taimi MahosenahoLue lisää

  Lisätietoa yritystekstien
  osalta

  Kaisa MyllykangasLue lisää
  Yhteistyökumppani
  YritysAgro II -hanke

  Heini IinattiLue lisää

  Oulun Seudun Leader

  Kartta hanke-alueesta

  Biotalous-Inno-valmennus Oulussa 2015–2017

  Mikä on biotalous?

  Biotalous tarkoittaa taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteet voivat olla aineellisia tai aineettomia.